Açıklama Özellikler Yorumlar (0)

 

Sosyolojisinin bir alt çalışma alanı olan eğitim sosyolojisi, toplumsal kurumların ve bu kurumlardaki bireylerin deneyimlerinin eğitim süreçlerini ve toplumsal gelişimi nasıl etkilediği ve bireyden toplumsal ve eğitim kurumları arasındaki ilişkilerin yapısına kadar çeşitli analiz düzeylerini inceler. Ayrıca kamu kurumlarının ve bireysel deneyimlerin eğitimi ve sonuçlarını nasıl etkilediğinin incelenmesi de eğitim sosyolojisinin çalışma kapsamına girer.

Toplumun ve eğitim kurumlarının önemli kesimini oluşturan toplumda bir ölçüde öncü işlevini yerine getiren öğretmen adayları ve öğretmenlerin eğitim sosyolojisi dersini almış olmaları; onların kendilerini, toplumdaki diğer bireyleri, onların kültürlerini ve kültürel farklılıklarını daha iyi tanımalarına olanak sağlamanın yanı sıra toplum ve onu oluşturan farklı toplumsal gruplarla daha etkili ve verimli bir iletişim kurmalarına imkan tanır. Öğretmenlik mesleğinde iletişim o mesleğin layıkıyla yerine getirilmesinde anahtar bir role sahiptir. Toplumu, kültürü, bireyi, toplum-kültür, birey-kültür, okul-toplum-kültür ilişkisini vs. anlama becerilerine sahip olmadan sağlıklı bir iletişim sürecini işlevsel kılmak kolay değildir. Eğitim sosyolojisi dersi, eğitim psikolojisi, felsefesi, tarihi vb. gibi öğretmenlik mesleğinin gelişimine bu anlamda önemli katkılar sunar.

Eğitim sosyolojisi adlı çalışma, farklı üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin kapsamlı ve özverili çabalarının ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Çalışma, özgün ve alana katkı sağlayacak nitelikte ve eğitim sosyolojisi konularına ilgi duyacak her okuyucuya yol gösterici detaylı bilgileri içermektedir. Çalışma, eğitim ile diğer toplumsal kurumlar arasındaki etkileşim ve bu etkileşim süreçlerinin okul içi pratiklerine yansıması, tüm makro ve mikro gelişmelerin eğitim çıktılarına yansımalarını anlama kaygısına sahip ve bu konulara ilgi duyan herkes için önemli bir kaynaktır.

Kitap Bilgileri
Baskı Sayısı 2. Baskı
Basım Tarihi Ekim, 2021
Baskı Yeri Ankara
Ebat 16x24
ISBN 978-625-8499-07-0
Sayfa Sayısı 304

Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.

Yorum yapabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir.